Sidedør til garasjeport

Sidedør til garasjeportene tilpasses med samme farge og dekor.
Panelutforming har symmetri i forhold til garasjeportene.